Praktikos

2022/2023 mokslo metų Baigiamosios profesinės veiklos praktikos laikas pagal studijų programas:
Bankininkystė – 2022-12-12 – 2023-04-28
Finansai – 2022-12-12 – 2023-04-28
Investicijos ir draudimas – 2022-12-12 – 2023-04-28
Verslo ekonomika – 2022-12-12 – 2023-04-28
Apskaita – 2022-12-12 – 2023-04-28

Baigiamosios praktikos sutartys
Apskaitos studijų programa
Bankininkystės studijų programa
Investicijos ir draudimas studijų programa
Finansų studijų programa
Verslo ekonomikos studijų programa

1. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta būtinai turi būti suderinta su baigiamosios praktikos vadovu.
2. Sutartis turi būti atspausdinta ir užpildyta trimis egzemplioriais (kiekvienas egzempliorius ant vieno lapo iš abiejų pusių).
3. Užpildę bei pasirašę sutartis Jums skirtoje vietoje, visus tris egzempliorius pristatykite baigiamosios praktikos vadovui, ne vėliau kaip likus 5 d.d. iki Baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios.

Studentai, kurie atliks Baigiamąją profesinės veiklos praktiką anksčiau nei numatyta studijų plane, pildo žemiau nurodytas praktikos sutartis. Praktikos atlikimo vieta ir laikas būtinai turi būti suderintas su praktikos vadovu. Prašymas dėl išankstinės baigiamosios praktikos.

Išankstinės baigiamosios praktikos sutartys
Apskaitos studijų programa
Bankininkystės studijų programa
Investicijos ir draudimas studijų programa
Finansų studijų programa
Verslo ekonomikos studijų programa

Praktikos sutartys įgūdžių tobulinimui laisvu nuo paskaitų metu
Apskaitos studijų programa
Bankininkystės studijų programa
Investicijos ir draudimas studijų programa
Finansų studijų programa
Verslo ekonomikos studijų programa