Moksle nėra plataus vieškelio ir
tik tas gali pasiekti jo viršūnę,
kuris, nebijodamas nuovargio,
kopia akmeniniais šlaitais.
Karlas  Marksas

Finansų ištęstinių studijų programos absolventai rengiasi rašyti baigiamuosius darbus, todėl Finansininkų klubo iniciatyva, 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete buvo organizuotas susitikimas su Finansų katedros vedėja, lektore Olga Buckiūniene bei lektorėmis Violeta Baltrūniene ir Romualda Urniežiene.
Katedros vedėja apžvelgė baigiamųjų darbų rengimo, konsultavimo, peržiūrų, gynimo, recenzavimo tvarkaraštį. Lektorė V. Baltrūnienė aptarė studijų darbų metodinius nurodymus ir atkreipė dėmesį į dažniausiai daromas klaidas. Lektorė R. Urniežienė informavo baigiamojo darbo teorinės dalies peržiūros katedroje tvarką.
Katedros dėstytojos kiekvienam absolventui palinkėjo sėkmingai parengti ir apginti baigiamąjį darbą!