Ekonomikos fakulteto studentų mokslinė draugija (EKF SMD) organizuoja seminarą studentams ir dėstytojams „Akademinio (mokslinio) teksto rengimas“, kuris vyks 2020 m. kovo 18 d. (trečiadienį) 13.15 val. 510 a.
Lektorė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros vedėja doc. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!