2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko tradiciniu tapęs renginys – tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2019”, kurios tikslas gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę, skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą, puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą, gilinti ekonomikos, apskaitos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą. Šeštus metus Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos organizuojama konferencija yra tapusi tarptautine ir šiemet susilaukė didžiulio studentų susidomėjimo. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį dalyviams tarė Ekonomikos fakulteto dekanė dr. Aušra Liučvaitienė. Įžanginį pranešimą pristatė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto, Verslo ekonomikos studijų programos absolventas, UAB „Stateta“ projektų vadovas Vykintas Lučiūnas. Svarbiausios parengtų straipsnių ir konferencijoje skaitomų pranešimų temos: besikeičianti verslo aplinka, bendravimo socialiniuose tinkluose, komunikacijos, nuosavo verslo kūrimo problemos, jaunimo užimtumo lygio didinimo ir nedarbo lygio mažinimo, verslumo skatinimo politika, moralinio identiteto poveikis tvaraus vartojimo elgsenai ir verslo perspektyvoms, integracijos į darbo rinką problemos, Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros uostų veiklos problemos, vadybos mokslo iššūkiai ir inovacijos, Lietuvos ir užsienio šalių ūkio plėtros tendencijos, Lietuvos ūkio subjektų (kelių, logistikos ir statybos), draudimo įmonių, kredito institucijų, bankų veiklos, Lietuvos regionų civilinės saugos problemos, sudomino konferencijos dalyvius. Konferencijoje dalyvavo 120 Lietuvos ir užsienio studentų, kurie parengė 67 straipsnius, iš kurių 29 pranešimai buvo perskaityti konferencijos metu. Kartu su studentais konferencijoje savo pranešimą pristatė Vilniaus Salininkų gimnazijos moksleiviai, fakulteto Jaunojo ekonomisto klubo nariai. Straipsnius bei pranešimus rengė Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos, Agrotechnologijų, Verslo vadybos, Ekonomikos fakultetų, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų, Utenos, Kauno technikos kolegijos bei Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai, o taip pat Turkijos Stambulo, Baltarusijos Pinsko ir Grodno miestų, Ukrainos Kijevo ir Kremenčuko miestų, Lenkijos Pševorsko, Bulgarijos Plovdivo universitetų studentai. Fakultete organizuotoje studentų tarptautinėje savaitėje, skirtoje verslui, bankininkystei ir finansams dalyvavę studentai iš Baltarusijoso, Pinsko Polesės valstybinio universiteto, konferencijai parengė penkis straipsnius, iš kurių du buvo perskaityti konferencijos metu. Dėkojame konferencijos organizatoriams Ekonomikos fakulteto administracijai, Ekonomikos katedrai, Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinei draugijai ir Studentų atstovybei, dėstytojams, konsultavusiems studentus. Nuoširdžiai dėkojame dėstytojui Ramučiui Buckiūnui už saldžias dovanas. Dėkojame visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime geros nuotaikos, gražaus tolesnio tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo!

Ekonomikos katedros lektorė Romantė Bučienė