2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Imitacinėje bendrovėje „VIKO Bankas“ Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai atliko Bankininkystės profesinio veiklinimo praktiką. Per pirmąją praktikos dalį mokiniai buvo supažindinti su Vilniaus kolegijos fakultetais bei Ekonomikos fakulteto studijų programomis. Bankininkystės katedros vedėja Gitana Mečėjienė pravedė paskaitą „Įvadas į bankus ir kreditą“.
Po paskaitos mokiniai, kartu su lydinčiais mokytojais, buvo palydėti į imitacinę bendrovę „VIKO Bankas“, kur susipažino su bankuose taikoma informacine sistema Forpost bei atliko įvairias praktines užduotis, kurias paruošė Bankininkystės katedros lektorius ir imitacinės bendrovės „VIKO Bankas“ vadovas Alvydas Mackevičius.
Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu su Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru!