2018 m. balandžio 6 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko ekonomikos dėstytojų ir ekonomikos mokytojų mokymai „Ekonomikos aktualijos“. Mokymų tikslas – susipažinti su makroaplinkos kitimo tendencijomis, aktualiais mokesčių pokyčiais ir jų įtaka ekonomikai. Mokymuose dalyvavo fakulteto dėstytojai ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ekonomikos mokytojai.
Pirmąjį pranešimą „BVP (Nacionalinių sąskaitų) skaičiavimo metodika“ pristatė Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene vyriausioji specialistė Birutė Stolytė ir Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja Gailutė Juškienė. Po kavos pertraukėlės grįžę mokymų dalyviai išklausė Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikės Ievos Valeškaitės pranešimo „Mokesčių pokyčiai ir jų reikšmė“. Trečiasis pranešėjas SEB banko vyriausiasis analitikas Tadas Povilauskas, auditorijai pristatė intriguojančią temą „Kiek dar tęsis sparti Lietuvos ekonomikos plėtra?“.
Mokymų dalyviai negailėjo gražių žodžių ir aplodismentų pranešėjams bei Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros vedėjai Daliai Prūsaitienei, organizavusiai puikius mokymus!