Lietuvos studentai kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos mokslo darbų konkurse

Šiais metais jau trečią kartą Finansų ministerija inicijuoja ir kviečia dalyvauti 2016 m. studentų mokslo darbų konkurse apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų efektyvumą. Galimybę dalyvauti turi visi aukštųjų mokyklų studentai, rengiantys savo kursinį, bakalauro ar magistro darbą ES struktūrinių fondų tema. Šeši geriausieji konkurso laureatai pasidalys prizinį fondą, kurį šiemet sudaro 3 tūkst. eurų.

„ES investicijos – tai šiandien kuriama Lietuvos ateitis. Viliuosi, kad šiai ateičiai nuoširdžiai neabejingas yra ir studijuojantis Lietuvos jaunimas, todėl tikiu, kad ir šiemet sulauksime nešabloniškų, originalių, jaunų žmonių įžvalgų apie tai, kaip sėkmingiau pasinaudoti Europos Sąjungos suteikiamomis finansinėmis galimybėmis“, –  sako finansų ministras Rimantas Šadžius.

Šiais metais premijas už mokslo darbus gaus šeši laureatai. Darbai kursinio, bakalauro ir magistro kategorijose bus apdovanoti premijomis nuo 200 iki 760 eurų, taip pat bus skiriamos dvi papildomos premijos. Bendras prizinis fondas –  3 tūkst. eurų, įskaitant mokesčius valstybei.

Praėjusių metų laureatai: „Dalyvauti verta“

Praėjusių metų geriausio magistro darbo premijos nugalėtoja, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto absolventė Goda Pilibaitytė teigia, kad šiame konkurse rekomenduotų dalyvauti visiems, besidomintiems ES investicijų tema: „Tokio pobūdžio konkursai motyvuoja ne tik labiau domėtis Europos Sąjungos teikiamomis galimybėmis, bet ir pagrįsti jų tikslingumą, įgyvendinimo efektyvumą bei įvertinti realią naudą. Aš pasirinkau magistro darbo temą dar nežinodama apie šį konkursą, kadangi visuomet aktyviai domėjausi įvairiomis su ES susijusiomis temomis. Tačiau dalyvavimas konkurse suteikė galimybę susipažinti su kitų studentų, rašiusių ES investicijų tematika, darbais, sutikti autorius gyvai bei įsitraukti į tolesnę diskusiją su studentais ir darbų vertinimo komisijos nariais,“ – komentuoja G. Pilibaitytė.

G. Pilibaitytei pritaria ir 2015 m. konkurse geriausio bakalauro darbo kategorijoje laimėjęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventas Povilas Kriaučeliūnas. Jis sako, kad tokie konkursai ne tik motyvuoja domėtis ES investicijomis, tačiau ir skatina studentų pilietiškumą: „Rašydamas studentas vadovaujasi ekonomikos teorijomis, moksliniais tyrimais ir kitų šalių patirtimis, stengiasi pateikti praktinius pasiūlymus, kurie galėtų būti naudingi Lietuvai skatinant vidaus rinkos plėtrą ir pritraukiant papildomų užsienio investicijų.  Be to, šis konkursas paneigia tarp studentų vyraujančią nuomonę, kad darbą, į kurį įdedi be galo daug savo laiko ir pastangų, skaitys tik tavo darbo vadovas ir recenzentas. Malonu žinoti, kad tavo darbas atrodo įdomus ir institucijoms, kurios užsiima jame nagrinėjama praktine veikla“, – pabrėžia praėjusių metų konkurso laureatas.

P. Kriaučeliūnas teigia, kad dalyvavimas konkurse jam buvo įdomus ir dėl to, kad visi studentai yra pakviečiami į Finansų ministeriją, susitinka su vadovybe. Anot laureato, ne kiekvienam tenka paspausti ranką ir pabendrauti su pačiu finansų ministru.

2016 konkurso nuostatai:

Konkursui gali būti teikiami einamaisiais mokslo metais (t.y., nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d.) ginami darbai.

Studentų darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: darbo aktualumas (naujumas); darbo analitiškumas/ studento gebėjimas įsigilinti ir atskleisti darbo temą; praktinis darbo išvadų pritaikomumas; darbo svarba ES struktūrinių fondų investicijų (ESI) efektyvumo vertinimui ar stiprinimui Lietuvoje/ kitose ES valstybėse.

Studentai, planuojantys dalyvauti konkurse, apie ketinimą turi pranešti iki 2016 m. gegužės 16 d. imtinai, o darbų kopijos su visais reikiamais dokumentais turi būti pateiktos vertinimui iki 2016 m. liepos 17 d. imtinai.

Išsamesnė informacija ir konkurso nuostatai skelbiami ES investicijų svetainėje:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/studentu-darbu-konkursas-2016

Konkurso nuostataipdf-e1413458454438

ES struktūrinės paramos valdymo departamentas
(8 5) 2199 303
esinvesticijos@finmin.lt
www.esinvesticijos.lt

Viešųjų ryšių skyrius
(8 5) 2390 022
Vrs@finmin.lt
finmin.lrv.lt