2020 lapkričio 25 d. Teams platformoje vyko Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto projekto „Socialinis verslas jungiantis žmones spręsti socialines problemas“ viešinimo renginys. Renginyje dalyvavo Vilniaus kolegijos administracijos atstovai: kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, direktorės pavaduotojai Andriejus Sadauskis ir Nijolė Zinkevičienė, Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė Jolanta Preidienė, Vilniaus kolegijos dėstytojai ir studentai, o taip pat projekto partnerio – Lenkijos Krokuvos Ekonomikos universiteto – dėstytojai ir studentai. Renginio dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė dr. Aušra Liučvaitienė. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė pristatė projektą, tikslus, uždavinius, veiklas ir savo patirtį. Patirtimi ir įžvalgomis dalijosi Krokuvos Ekonomikos universiteto dėstytojai Jaroslaw Swida ir Bartlomiej Kabaja bei studentai. Projekto dalyviai – Ekonomikos fakulteto studentai – padėką ir gražius žodžių skyrė projekto koordinatorei D. Kelpšaitei, projekto partneriams. Klausimus uždavė ir įžvalgomis pasidalino Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė.

Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė