Valstybinis studijų fondas nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 20 d. kviečia pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmo kurso studentus teikti prašymus studijų stipendijoms gauti.

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui.

Studijų stipendiją turi teisę gauti studentai įstoję į pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

  • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
  • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;
  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki nustatyto termino privalo pateikti Valstybiniam studijų fondui elektroninį prašymą (informacija adresu http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust).

Daugiau informacijos apie studijų stipendijas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust