2020 m. lapkričio 4 d. Ekonomikos fakultete vyko AB SEB bankas Verslo plėtros projektų vadovės Vilijos Džiovėnaitės nuotolinė paskaita „Kūrybiškas iššūkių sprendimas taikant „Design thinking“. Antrojo ir trečiojo kurso Bankininkystės studijų programos studentai susipažino su nauju idėjų generavimo bei problemų sprendimo metodu, pasinaudojant „Design Thinking“ metodika, aptarė metodikos praktinio taikymo galimybes. „Design Thinking“ metodika, kuri buvo sukurta kaip dizaino kūrimo procesas, buvo pradėta sėkmingai taikyti ir kitose srityse, ieškant šiuolaikiškų ir efektyvių problemų sprendimo būdų, nutolstant nuo stereotipų, leidžiant pasireikšti vaizduotei, intuicijai, kūrybingumui, ir neprarandant racionalaus pagrindo, koncentruojantis į vartotojo poreikius. Paskaitos metu susipažinome su metodo etapais kai pirmiausia gilinamasi į vartotojo poreikius, įtraukiant jo patirtis, generuojamos idėjos, kuriami prototipai, jie testuojami ir randamas originalus problemos sprendimas bei identifikuojami procesai, kuriuos turi valdyti įmonė, norėdama nuolat siūlyti rinkai inovacijas.