Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis* dėl Ekonomikos fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2021 m. gegužės 12 d. (trečiadienį) 13 val.
Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.
*Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, posėdis vyks nuotoliniu būdu nuotolinio darbo platformoje Teams.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė
Aušra Liučvaitienė