2023 m. spalio 10–13 d. Ekonomikos katedros docentas dr. Artūras Vitas pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Splito universitete (Kroatija, Splitas). Vizito metu dėstytojas studentams pristatė investicijų vertinimo metodus (PP, NPV, IRR, B/C), aptarė investicinių projektų rizikos vertinimo metodus, paaiškino kaštų naudos metodo taikymą, vertinant kelis projektus vienu metu, bei supažindino su žaliosiomis investicijomis (eko-investavimu).
Paskaitos metu studentai aktyviai reiškė savo nuomonę apie patikusius investicijų vertinimo metodus bei eko-investavimo galimybes Kroatijoje. Dr. A. Vitas išsamiai pristatė Vilniaus kolegiją ir Ekonomikos fakultete vykdomą Verslo ekonomikos studijų programą.
Vizito metu VIKO lektorius bendravo su Splito universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatore Mia Vatavuk ir Investicijų plėtros katedros profesoriumi dr. Marko Miletič, susipažino su Splito universitete taikoma plagijavimo sistema ir jos galimybėmis, tikrinant baigiamuosius darbus. Dėstymo vizitas suteiks daugiau galimybių Splito universiteto ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimui bei plės abipusius studentų ir dėstytojų mainus. Bus tęsiami moksliniai tyrimus eko-investavimo srityje.