Investicijų ir draudimo studijos – puiki karjeros perspektyva

Ar socialinių mokslų studijos gali būti sėkmingas karjeros startas šalyje, kurioje didelė dalis abiturientų trokšta studijuoti ekonomiką ar teisę ir, kaip nuolat teigiama viešojoje erdvėje, baigę jas neranda darbo?
„Socialinių mokslų studijos tikrai gali būti sėkmingos, – sako Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė. – Svarbu tinkamai pasirinkti nišinę sritį.“ Pasak jos, jau keletą metų Investicijų ir draudimo studijų programos absolventai yra paklausūs darbo rinkoje: draudimo rinka Lietuvoje sparčiai plečiasi, o draudimo įmonėms nuolat reikia jaunų, energingų ir perspektyvių žmonių.
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė sutiko papasakoti apie Investicijų ir draudimo studijų programą bei absolventų karjeros perspektyvas.
Lietuvoje  plačiai paplitęs mitas, kad draudikams reikia tik draudimo pardavėjų, o didelė dalis žmonių apskritai nežino, ką, be draudimo sutarčių pardavimo, dirba draudimo įmonės.
Daiva Malakaitė:
Draudimo sutarčių pardavimas yra tik viena iš draudimo įmonės veiklos sričių. Kitos ne mažiau svarbios sritys – draudimo sutarčių administravimas, draudimo rizikos vertinimas ir valdymas, draudimo žalų reguliavimas, darbas su draudimo tarpininkais ir panašiai. Pastaraisiais metais pastebima ypač išaugusi studentų (potencialių darbuotojų) paklausa draudimo žalų administravimo ir verslo klientų aptarnavimo srityse. Būtent šiose srityse didelė dalis Investicijų ir draudimo studijų programos studentų kviečiami atlikti praktikos ir po jos įdarbinami. Taip atsiveria plačios galimybės įsidarbinti jauniems žmonėms, kurie iš karto po studijų dar neturi darbo patirties.
Kodėl Investicijų ir draudimo studijų programos absolventai yra tokie paklausūs darbo rinkoje?
Daiva Malakaitė: Tokia situacija susiklostė dėl kelių priežasčių: pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad išmanančių draudimo verslą specialistų Lietuvoje beveik niekas neruošia. Investicijų ir draudimo studijų programa Vilniaus kolegijoje yra vienintelė tokio pobūdžio studijų programa iš Lietuvos kolegijų. Kita vertus, darbas draudimo įmonėje reikalauja profesionalumo, draudimo produktų išmanymo, darbo su IT programomis, naudojamomis draudimo versle, įgūdžių. Baigusieji Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programą išsiskiria iš kitų kolegijų ar universitetų studentų būtent dėl įgytų minėtų kompetencijų. Tai suteikia jauniems specialistams pranašumo, adaptacijos laikotarpis įmonėje tampa trumpesnis, sutaupomas darbdavių laikas.
Ne mažiau svarbi kita Investicijų ir draudimo studijų programos dalis – tai investavimas. Lietuvoje jau kurį laiką kuriami finansinių paslaugų centrai, kurių dalis dirba būtent investavimo arba draudimo srityse. Šios įmonės nedirba su Lietuvos rinka, o aptarnauja išskirtinai užsienio rinkas. Sparti finansinių paslaugų centrų plėtra Lietuvoje skatina įmones aktyviai ieškoti naujų darbuotojų, o Investicijų ir draudimo studijų programos absolventai, turėdami specifinių investavimo ir draudimo žinių, tampa labai patrauklūs. Reikėtų pabrėžti, kad investuoti mūsų studentus moko dėstytojai praktikai, naudodami realias investavimo platformas. Dviguba studijų programa atveria platesnes įsidarbinimo galimybes. Todėl dalis studentų, kurie studijų metu labiau domisi investavimu, įsidarbina bankuose, investavimo bendrovėse ar finansinių paslaugų centruose.
Savo patirtimi paprašėme pasidalyti Jurgitos Banytės, If P&C Insurance AS Lietuvos filialo žmogiškųjų išteklių departamento vadovės, ir Giedriaus Boriso, UADB Compensa Vienna Insurance Group Verslo klientų vadovo.
Kodėl verta rinktis draudimo studijas? Ar patartumėte šias studijas rinktis mokiniams?
Jurgita Banytė: Draudimas yra auganti ir stipriai besivystanti verslo šaka. Mūsų šalyje dar gana mažai klientų įsigyja savanoriškas draudimo rūšis, ir ši verslo sritis turi daug potencialo. Be to, šis verslas jau seniai nebėra konservatyvus ir viso labo tik nuobodus draudimo polisų spausdinimas. Todėl draudimo studijos gali būti tikrai puikus pasirinkimas tiems jaunuoliams, kurie nori prisidėti prie šio verslo vystymo, naujų darbo su klientais formų diegimo, vis didėjančių klientų lūkesčių atitikimo ir pan. Net ir daug praktinės patirties dar neturintys, bet pažangiai mąstantys, į klientus orientuoti jauni specialistai jau gali užimti tam tikras pozicijas draudimo kompanijoje. Mūsų patirtis rodo, kad dažnai studentai, atėję į įmonę atlikti praktikos studijų metu, po to lieka dirbti, nes tikrai ne visur yra reikalingas ilgametis stažas draudimo verslo srityje. Ne vienam gabiam studentui-praktikantui esame pasiūlę darbą mūsų įmonėje. Labai džiaugiamės, kad jie galėjo pradėti savo profesinį kelią pas mus, o mes, kaip darbdaviai, turime jaunus, imlius, smalsius, ambicingus ir greitai besimokančius darbuotojus.
Giedrius Borisas: Reikia pastebėti, kad visuomenės finansinis sąmoningumas nuolat auga, saugumui skiriama vis daugiau dėmesio ir pajamų, todėl draudimo paslaugų sektorius yra perspektyvi bei ateityje vis labiau augsianti verslo sritis. Mano atstovaujama draudimo bendrovė „Compensa“ vien per pastaruosius metus papildomai įdarbino maždaug 100 darbuotojų, iš  kurių buvo ir studentų.
Nepaisant to, kad draudimas yra pakankamai inovatyvi sritis, ar žmogiškasis faktorius išlieka itin svarbus?
Giedrius Borisas:
Svarbu pažymėti, kad draudimo sektoriuje savo vietą gali rasti skirtingų gebėjimų bei asmeninių savybių žmonės. Ekstravertai, žinoma, gali rinktis pardavimų bei klientų konsultavimo sritis, o labiau į aplinką besigilinantiems žmonėms galima rasti savo vietą pretenduojant į aktuaro ar rizikos vertintojo pareigas. Draudimo paslaugų sektorius ypač tinkamas naujoves mėgstantiems žmonėms, kadangi čia reikia nuolat domėtis naujausiomis verslo tendencijomis, bandyti suprasti savo klientų verslo šakas bei jų ypatybes.
Ar verta studijuoti draudimo mokslus, jeigu draudimo įmonės laisvai priima asmenis, baigusius bet kokios srities studijas?
Jurgita Banytė:
Be abejo, motyvuoti ir greitai besimokantys asmenys tikrai sugeba perprasti draudimo verslą, nepriklausomai nuo savo išsilavinimo srities, ypač baigę įvadines apmokymo programas įmonėje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad žinios, gautos studijų metu (apie draudimo verslą, rizikų vertinimą, draudimo veiklos rodiklius ir kt.), palengvina „įsivažiavimą“ į darbą draudimo įmonėje ir gali būti kandidato privalumas atrankos į darbą metu. Darbo draudimo srityje nereikia tapatinti tik su draudimo paslaugų pardavimu. Yra įdomių pozicijų ir kitur, kur draudimo srities žinios taip pat didelis privalumas. Pvz., registruojant ir reguliuojant klientų žalas, teikiant klientams informaciją Klientų aptarnavimo centre ir pan.
Giedrius Borisas: Draudimo verslo šaka reikalauja daugybės specifinių žinių, todėl konkurencinį pranašumą įsidarbinant įgyja asmenys, turintys patirties, arba specialiąsias studijas baigę studentai. Draudimo bendrovės džiaugiasi, galėdamos priimti studentus, kurie jau turi bazinių žinių: išmano draudimo produktų specifiką, moka dirbti su draudimo bendrovių taikomomis programomis. Labai svarbu, kaip greitai studentas sugeba adaptuotis naujoje aplinkoje, perpranta svarbiausius draudimo bendrovės veiklos principus ir tampa pilnateisiu komandos nariu. Be abejo, praktika įgyjama tik kasdien tobulinant savo profesinę kvalifikaciją, tad darbdaviai puikiai supranta laiko investicijų į studentus svarbą.
Pakalbinome ir AB „Lietuvos draudimas“ Žalų departamento Asmens žalų skyriaus ekspertes bei Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos 2015 m. laidos absolventes Nataliją Šved bei Rugilę Valvonytę. Merginų nuomone, investicijų ir draudimo studijos yra labai perspektyvios, nes specialistų, kurie būtų baigę draudimo studijas, nėra daug.
Rugilė Valvonytė AB „Lietuvos draudimas“ pradėjo dirbti dar studijuodama. II kurse įsidarbino asistente, o jau po 7 mėnesių – eksperte, kuria dirba iki šiol. Natalija Šved į AB „Lietuvos draudimas“ atėjo atlikti išankstinės praktikos, kuriai dar nesibaigus buvo įdarbinta asistente, o po studijų baigimo tapo eksperte.
Anot Rugilės, dirbdama draudimo srityje ji pastebėjo, kad vienas iš pagrindinių kriterijų ieškant darbuotojo yra pagrindinių draudimo funkcijų, sistemos bei draudimo produktų išmanymas. Dėl tos priežasties įsidarbinti studijuojant investicijas ir draudimą nebuvo sunku. Natalijos nuomone, draudimo kompanijos geranoriškai priima studentus atlikti praktikos ir dažnai pasiūlo darbo vietą. Merginos sako, kad yra patenkintos savo darbu bei studijų metu įgytomis žiniomis, kurios palengvino darbo pradžią įmonėje. Rugilės ir Natalijos tiesioginis vadovas džiaugiasi Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos studentais, kadangi sukauptas didelis žinių bagažas bei gebėjimas jas taikyti darbe yra didelis privalumas.
Aušrinės Niauraitės, Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų programos III kurso studentės bei UADB Compensa Vienna Insurance Group Verslo klientų skyriaus asistentės, nuomone, išties yra įdomu ir naudinga studijuoti investicijas ir draudimą.  „Pradėjau dirbti draudimo įmonėje po išankstinės praktikos Verslo klientų skyriaus asistente. Dauguma turbūt mano, kad asistento darbas yra vienas iš lengvesnių, bet galiu užtikrinti, kad taip nėra. Asistentai bendrauja su draudimo tarpininkais, paruošia draudimo sutartis – išrašo draudimo polisus, susiduria su situacijomis, kurias privalo greitai išnagrinėti bei priimti tinkamą sprendimą, palaiko gerus santykius su draudimo tarpininkais, sprendžia konfliktus, renka bei apdoroja informaciją ir siekia bendrų viso skyriaus tikslų“, – teigia Aušrinė.
Investicijų ir draudimo studijų programa yra dviguba, todėl studentai, savo ateitį gali sieti ne tik su draudimo, bet ir su investavimo sritimi?
Aušrinė Niauraitė:
Žinių Vilniaus kolegija suteikia tikrai daug: čia studentai mokomi mąstyti profesionaliai, įžvelgti bei analizuoti svarbiausius verslo aspektus, išmokomi dirbti su specialiomis IT programomis. Žinoma, svarbu ir tai, koks paties studento požiūris į studijas – ar jis siekia įgyti žinių bei praktinių įgūdžių.
Aušrinei pritaria ir kita Investicijų ir draudimo studijų programos III kurso studentė bei ADB „Gjensidige“ Stambių verslo klientų skyriaus asistentė Andriana Taujinskaitė: „Baigdama antrą kursą buvau priimta atlikti savanoriškos praktikos į UAB DK „PZU Lietuva“ – dabar jau ADB „Gjensidige“ – Stambių verslo klientų skyrių. Pradėjusi dirbti didžiavausi ne tik dėl to, jog turiu pakankamai specifinių draudimo bei investavimo srities žinių, bet ir dėl to, kad pavyksta puikiai jas taikyti praktiškai. Paskaitų metu dėstytojai teorinius aspektus visada paremdavo realiomis verslo situacijomis, nes dauguma profesinius dalykus dėstančių dėstytojų buvo praktikai. Jie dalijosi savo profesine bei asmenine patirtimi, turėjusia įtakos vidinei motyvacijai. Savanorišką praktiką turėjau atlikti per du mėnesius, tačiau jau po pirmojo mėnesio man buvo pasiūlyta pasilikti dirbti įmonėje. Todėl galiu patvirtinti, jog studijuojant investicijas ir draudimą tikrai galima įsitvirtinti darbo rinkoje. Draudimo kompanijoje dirbu Stambių verslo klientų skyriaus asistente, o artimiausias tikslas – tapti vadybininke. Džiaugiuosi, kad dar nebaigusi studijų turiu gerai mokamą darbą ir darbo patirties. Manyčiau, labai svarbu, kad patikėtum tuo, ką darai pats, o po to šia sėkme patikės ir aplinkiniai.“

Nuoroda į straipsnį Delfi portale