2019 m. spalio 21 d. Ekonomikos fakultetas ūžė nuo pat ankstyvo ryto. Studentai su balionais, užrašais, rašikliais rankose zujo po visus pastato aukštus. Kas atsitiko? Imitacinės bendrovės (IB) „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“ įsikūrė naujose patalpose ir nusprendė organizuoti šventę – oficialiai atidaryti „VIKO BANKĄ“ ir „VIKO DRAUDĄ“. Imitacinių bendrovių studentai fakulteto dėstytojams, administracijai jų darbo vietose organizavo blitz viktorinas. Pralaimėjusių nebuvo – visi gavo dovanėlių! 11.00 val. prasidėjo šventė! Į renginį buvo pakviesta ne tik Ekonomikos fakulteto bendruomenė. „VIKO BANKO“ vadovas Alvydas Mackevičius su kvietimu lankėsi Agrotechnologijų, o „VIKO DRAUDOS“ vadovė Jolita Naujalienė – Pedagogikos fakultete, pakviesti Simulith centro atstovai. Ketvirto aukšto fojė susirinko būrys svečių. Visų akys krypo į užrašą virš durų „VIKO BANKAS“ Čia ir dabar, Jums ir Jūsų ateičiai! „VIKO DRAUDA“ Negalime numatyti ateities, bet galime padaryti ją saugesnę! Tai mūsų socialinio partnerio AB Šiaulių banko lėšomis įgyvendintas sumanymas. Dėkojame AB Šiaulių bankui už pagalbą ir bendradarbiavimą! Renginį atidarė Ekonomikos fakulteto dekanė dr. Aušra Liučvaitienė – trumpa sveikinimo kalba ir ypatingos su įvairiais palinkėjimais saldžios dovanos iš dekanės rankų nukeliavo į studentų rankas. Vilniaus kolegijos Simulith centro verslo konsultantai Marius Ignatonis ir Danguolė Ignatonienė atvyko su palinkėjimais ir dovanomis. IB atidarymo ceremonijoje iškilmingai perkirpta raudona juosta reiškia, kad baigti įsikūrimo darbai ir nuo šiandien „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“ priima visus norinčius pas juos apsilankyti bei dalyvauti IB organizuojamose veiklose ir mokymuose. Nuostabaus grožio ir skonio tortas bei garuojanti kava vainikavo šventę!