Ne jėga, o atkaklumas
nulemia didelių darbų įvykdymą.
Samuel Johnson

2017 m. spalio 11 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete su diplomantais susitiko katedros vedėja O. Buckiūnienė, dėstytojos V. Baltrūnienė ir R. Urniežienė. Susitikimo metu absolventai buvo supažindinti su baigiamųjų darbų rengimo, konsultavimo, peržiūrų, gynimo, recenzavimo tvarkaraščiu, aptarti metodiniai studijų darbų nurodymai ir kiti organizaciniai klausimai.
Studentams palinkėta sėkmingai parengti ir apsiginti baigiamąjį darbą!

Finansininkų klubo kuratorė
R. Urniežienė