2017 m. balandžio 3-7 d. Vilniaus kolegijos Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė, pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą lankėsi Katowicų ekonomikos universitete (Lenkija).
Vizito metu buvo skaitytos paskaitos temomis: „Lietuvos finansų sistema“, „Euras Lietuvoje“, „Asmeninių finansų valdymas“ bei „Kapitalo vertė ir dividendai“. Universiteto studentai paskaitų metu buvo aktyvūs ir uždavė daug klausimų. Taip pat buvo dalyvauta susitikimuose su Investicijų ir nekilnojamo turto katedros prof. hab. dr. Krystianu Pera, dr. Tomazsu Boleku bei Rybniko skyriaus dekanu dr. Tomaszu Zielinskiu. Aptartos tolimesnės bendradarbiavimo kryptys bei susitarta dėl bendro tarptautinio tyrimo su Bankininkystės ir finansų rinkos katedros dėstytojais!