2023 m. lapkričio 27–gruodžio 1 d. Ekonomikos fakulteto docentė Aušra Liučvaitienė ir Finansų katedros vedėja, docentė Dainora Gedvilaitė pagal Erasmus+ programą lankėsi Krokuvos ekonomikos universitete. Mokymosi vizito metu docentės turėjo galimybę susitikti ne tik su studentais, bet ir dalyvauti paskaitose, susipažinti su taikomais studijų metodais. Magistrantūros studijas kuruojantys dėstytojai pasidalijo įžvalgomis, naudingomis profesinės magistrantūros studijų organizavimui Kolegijoje. Susitikime su tyrėjais buvo aptartos aktualios mokslinių tyrimų temos ir bendradarbiavimo kryptys TMTEP veiklose. Ypatingas dėmesys buvo skirtas projektinės veiklos partnerystei. Partnerystės tęstinumas įvairiose veiklos srityse užtikrina sėkmingą projektų įgyvendinimą ir gerosios patirties sklaidą.

Docentė Aušra Liučvaitienė