2019 m. spalio 24–26 dienomis Ekonomikos fakulteto Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė ir Ekonomikos katedros vedėjas, doc. dr. Artūras Vitas su dėstymo vizitu pagal Erasmus+ programą buvo išvykę į Katovicų aukštąją ekonomikos mokyklą (Katowice School of Economics). Vizito metu buvo dėstoma apie: Lietuvos finansų sistemą, asmeninių finansų valdymą, makroekonominius Lietuvos rodiklius, investicinių projektų vertinimo metodus, rizikos ir scenarijų analizę. Lektoriai apie Vilniaus kolegijoje vykdomas studijų programas informaciją teikė ne tik Katovicų aukštosios ekonomikos mokyklos studentams, bet ir dėstytojams. Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai Agnieszka Giercycka Bendarek, Tetiana Shevchuk, Oleh Annenkov bei Przemyslaw Polok labai domėjosi galimybėmis vykdyti dvigubo diplomo studijas, studentų ir dėstytojų mainais. Kolegos lenkai buvo pakviesti dalyvauti 2019 m. gruodžio mėn. Vilniaus kolegijos Tarptautinėje konferencijoje bei tarptautinėje savaitėje. Manome, kad šis vizitas sustiprins tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Katovicų aukštosios ekonomikos mokyklos (Katowice School of Economics).

Lektorė Olga Buckiūnienė ir docentas dr. Artūras Vitas