2016 m. vasario 14 -20 d. Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Birutė Jukonienė ir Bankininkystės katedros lektorė, Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė pagal Erasmus + programos mobilumo mokymosi vizitą lankėsi Lichtenšteino universitete (University of Lichtenstein,  Vaduz, Lichtenstein,  https://www.uni.li/en).
Lektorės dalyvavo tarptautinėje įvadinėje savaitėje užsienio studentams, atvykusiems studijuoti  į universitetą iš įvairių pasaulio šalių (60 studentų iš Australijos, Korėjos, Indijos, Kolumbijos, Meksikos, Nigerijos, Omano, Gruzijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Graikijos, Danijos, Suomijos ir kt.). Šios savaitės metu lektorės, kartu su dėstytojomis iš Bulgarijos, dalyvavo užsienio studentų įvadinėse paskaitose, susipažino su universiteto materialine baze, biblioteka, dalyvavo kituose renginiuose,  pristatė Vilniaus kolegiją, jos studijų programas, supažindino su Lietuva, Vilniumi. Bendravo su Lichtenšteino universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais: vadove Trudi Ackermann, studijų užsienyje patarėja Mirjana Matic-Schädler, atvykstančių iš užsienio studentų konsultantu Simon Mittermeier.
Lichtenšteino universitete studijuoja apie 800 studentų, organizuojamos bakalauro, magistro, doktorantūros ir podiplominės studijos. Studijų klausimais buvo bendrauta su  bakalauro studijų vykdančiąja direktore dr. Elisabeth Höfferer. Susipažinta išsamiau su mokymo institucija, studijų programomis (verslo administravimas, verslo ekonomika, finansai, informacinės sistemos, architektūra), jų rengimo metodika, vertinimu, studijų organizavimu, praktiniu mokymu, nuotolinio mokymo galimybėmis, baigiamųjų darbų rengimo organizavimu ir metodika, katedrų, pedagoginio personalo veikla, mokslinio tiriamojo darbo organizavimu. Universiteto bibliotekoje buvo susipažinta su studentų parengtais baigiamaisiais darbais. Apsilankyta studentų bendrabutyje, kur buvo bendrauta su bendrabučio vadove Gabriela Cortés ir užsienio studentais, susipažinta su studentų gyvenimo sąlygomis, dalyvauta užsienio studentų tarptautiniame vakare.
Stažuotės metu patobulinti profesiniai įgūdžiai, bendro pobūdžio gebėjimai. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, rengiant bei tobulinant studijų bei modulių programas, rengiant mokymo metodinę medžiagą, organizuojant praktinį mokymą ir baigiamųjų darbų rašymo metodiką. Numatoma kolegas supažindinti su Lichtenšteino universitetu ir šalimi, išanalizuoti gautus Lichtenšteino universiteto vykdomų studijų programų studijų planus, ko pasekoje bus galimybė patobulinti fakultete vykdomas studijų programas.
Stažuotės metu užmegzti ryšiai su Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (University of National and World economy, Sofia, Bulgaria; http://www.unwe.bg/en/) dėstytoja Albena Stefanova, ko pasekoje pasirašyta nauja Erasmus + stutartis.

Asta Pikelienė
Ekonomikos fakulteto dekanė