2019 m. gegužės 6–10 dienomis Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė dalyvavo Lisabonos Politechnikos instituto organizuotoje Tarptautinėje savaitėje pagal Erasmus+ dėstymo mainų programą. Tarptautinės savaitės metu buvo dėstomos paskaitos studentams, mokslinio seminaro metu pristatomi užsienio šalių mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai, aptariamos Erasmus+ mainų programos 2021–2027 perspektyvos. N. Slavinskaitė vizito metu skaitė paskaitas finansų studijų krypties bakalauro studentams tema ,,Finansinės analizės vertinimo metodai“. Susitikimuose su Lisabonos Politechnikos instituto akademinės bendruomenės atstovais aptarė glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, studijų programos, vykdomų mokslinių tyrimų kryptys, studentų poreikiai bei lūkesčiai, galimi bendradarbiavimo būdai. Vizito Portugalijoje metu užmegzti asmeniniai ryšiai sudarys galimybes tolimesniam bendradarbiavimui, o įgytos specialybės naujos žinios bus panaudotos Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstomuose dalykuose.

Docentė dr. Neringa Slavinskaitė