Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija (EKF SMD) vienija studentus, dalyvaujančius mokslo taikomojoje veikloje, padedanti jiems gilinti mokslinio tiriamojo darbo teorinius bei praktinius įgūdžius, ekonomikos, vadybos, draudimo, verslo ir finansų sričių profesines žinias bei bendradarbiauti su kitų mokslo ir mokymo institucijų mokslinėmis organizacijomis. Pagrindiniai draugijos veiklos tikslai – supažindinti studentus su mokslinio darbo pagrindais, ugdyti studentų atsakomybę, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą, telkiant fakulteto bendruomenę, stiprinti mokslo taikomojo darbo teorinius ir praktinius įgūdžius, rengti mokslines-praktines konferencijas ir dalyvauti kituose renginiuose, įvairiose švietėjiškose mokslo programose bei projektuose, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių studentų universitetų ir kolegijų studentų mokslinėmis draugijomis.
Dėkojame aktyviausiems draugijos nariams: Domantei Grybėnaitei, VE15A gr., Lorai Mackevičiūtei, BA15B gr., Sabinai Kucevič BA16A gr., Laurai Liutkevičiūtei, BA16A gr., Jolantai Borel, BN16B gr., Karolinai Jasiulytei, VE16A gr., Evelinai Dorniak, ID15A gr. Silvija Laukaitytė, BN16A gr. šiuo metu išvykusi studijoms pagal Erasmus + programą Kipre, tačiau toliau tęs savo veiklą draugijoje.
2017 m. spalio 13 d. įvykusio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu priimti nauji nariai, patvirtintas 2017/2018 m. m. veiklos planas, į draugijos tarybą išrinktos studentės: Skaistė Ustilaitė BN17A gr., Sabina Kucevič BA16A gr., Karolina Jasiulytė VE16A gr., Domantė Grybėnaitė VE15A gr., Evelina Dorniak ID15Agr. EKF SMD tarybos pirmininke išrinkta Verslo ekonomikos studijų programos antro kurso, VE16A gr. studentė Karolina Jasiulytė.