Tas, kuris nemoka svetimų kalbų,
nesupranta ir savosios.
Johanas Volfgangas Gėtė

2016 m. gruodžio 21 d. Global Volunteer organizacijos AIESEC atstovė Marija Pečiulytė supažindino studentus su organizacijos veiklos kryptimis ir nauju projektu „Open Lithuania“. Projekto tikslas padėti lietuvių jaunimui pažinti įvairių šalių kalbas ir kultūras. Tam tikslui organizuojami užsienio kalbų kursai: kinų, italų bei turkų.
Tikimės aktyvaus Ekonomikos fakulteto studentų dalyvavimo. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/ALkalboms/?fref=ts