2018 m. kovo 26-27 d. ir balandžio 10-17 d. Ekonomikos fakulteto II kurso Verslo ekonomikos, Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos ir Finansų studijų programų studentai išklausė paskaitą apie Ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo cikliškumą Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos biudžeto valdyseną. Paskaitą skaitė Aušrinė Diržinskaitė, Ekonomikos valdysenos grupės asistentė.
Už puikų bendradarbiavimą ir įdomią paskaitą tariame nuoširdų ačiū Europos informacijos centro darbuotojoms!