2019 m. gegužės 6 d. Ekonomikos fakulteto II kurso Bankininkystės ir Verslo ekonomikos studijų programos studentai kartu su Finansų katedros dėstytoja Romualda Urniežiene lankėsi vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius. R. Urniežienei ir kitiems fakulteto atstovams pažįstama Verslo klientų vadybininkė Simona Bačkienė supažindino su alternatyviąja rinka First North. Pažymėdama, kad ši rinka pirmiausia yra skirta augančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms, kurios dar nėra pažįstamos investuotojams. Bendrovėms, norinčioms pasiūlyti savo akcijų viešai, tačiau dar nepasirengusios patenkinti visų reguliuojamos rinkos reikalavimų, gali ateiti į alternatyviąją rinką First North Baltic. Verslo klientų vadybininkas Justinas Juknys papasakojo apie ryšius su investuotojais – tai įvairi listinguojamos bendrovės veikla, kuria siekiama palaikyti glaudžius ryšius su esamais bei potencialiais investuotojais.
Studentai drąsiai diskutavo, uždavinėjo klausimus, reiškė savo nuomonę. Už aktyvų dalyvavimą diskusijose Verslo ekonomikos studijų programos studentė Ieva buvo apdovanota prisiminimo dovanėle. Susitikimo pabaigoje studentai buvo pakviesti pasidomėti vasaros praktikos galimybėmis Nasdaq Vilnius.

Finansų katedros lektorė Romualda Urniežienė