2015 m. gegužės 17-21 dienomis Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Birutė Jukoniene dalyvavo Erasmus + (dėstytojų mobilumo) programoje ir lankėsi Krokuvos ekonomikos universitete (Cracow University of Economics) Lenkijoje (http://uek.krakow.pl). Krokuvos ekonomikos universitetas – didžiausias ekonomikos universitetas Lenkijoje, veikiantis nuo 1925 metų, turintis keturis fakultetus ir daugiau kaip 21 tūkstantį studentų. Vizito metu lektorė skaitė paskaitas Ekonomikos ir tarptautinių santykių, Finansų, Prekių mokslo bei Verslo vadybos fakultetų magistro studijų programų studentams pagal iš anksto suderintą dėstymo programą. Paskaitų temos: Finansinių ataskaitų rinkinio parengimas Lietuvoje, Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių palyginimas ir apskaita Lietuvoje ir Lenkijoje. Lektorė dalyvavo susitikimuose su vokiečių kalbos dėstytoja Božena Lason ir tarptautinių ryšių koordinatore Sylwia Rutkowska.