2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai Ekonomikos fakultete

Katedra Data Valanda Pastabos
Bankininkystės katedra 2021-05-31 13.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį
Buhalterinės apskaitos katedra 2021-06-02 15.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba. Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis

Data Valanda Pastabos
2021-06-10 13.00 Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba. Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė
Aušra Liučvaitienė