2022 metų balandžio 25–29 d. Ekonomikos fakulteto imitacinių bendrovių „VIKO DRAUDA“ ir „VIKO BANKAS“ darbuotojai bei lektorė, „VIKO DRAUDA“ vadovė Jolita Naujalienė ir lektorė, Bankininkystės katedros vedėja Gitana Mečėjienė dalyvavo pagal Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektą „Inclusion of innovative work-based-learning and business partnerships in HEI curricula development“ Grace (Graz) Universiteto organizuojamuose mokymuose bei dalinosi patirtimi apie imitacinių bendrovių (IB) veiklą.
Pirmoji diena buvo skirta susipažinimui – Ekonomikos fakulteto atstovai susipažino su Austrijos IB centro ACT vadove Michaela Stock, Graco universiteto IB vadovėmis Elizabeth Riebenbauer bei Susanne Kamsker, universiteto IB eXpand ir KFUniline studentais, Graco universiteto IB bei jų struktūra. Antrą dieną studentai su dėstytojomis gyvai stebėjo kaip vykdomi susirinkimai ir organizuojamas darbas universiteto IB KFUniline, o Austrijos studentai turėjo galimybę susipažinti su IB „VIKO DRAUDA“ ir „VIKO BANKAS“ vykdoma veikla, sužinoti apie Lietuvą. Po šių pristatymų surengtas Kahoot žaidimas padėjo visiems įsisavinti išgirstą informaciją, sužinoti daugiau įdomių faktų apie mūsų IB, Lietuvą. Vakare studentai ir dėstytojai dalyvavo ekskursijoje po Graco miestą. Trečios dienos tikslas buvo sustiprinti ryšius tarp Vilniaus kolegijos ir Graco universiteto imitacinių bendrovių bei numatyti galimybes tolesniam bendradarbiavimui. Ketvirtą dieną vyko prekyba online – studentai vykdė tarptautinius pardavimus ir pirkimus. Penkta diena orientuota į visos savaitės užsiėmimų apibendrinimą bei lūkesčių patenkinimo įvertinimą. Viso vizito metu buvo gilinamos žinios apie IB veiklas, Austrijos IB rinką, komandinio darbo organizavimo problemas bei priimamus sprendimus.
Projekte dalyvavusių studentų įspūdžiai:
„Viešint Graco universitete, man labiausiai įstrigo skiriamas dėmesys ten studijuojantiems studentams, jiems suteikiamos sąlygos tobulėti. Puikūs vadovai bei dėstytojai tikrai stebino savo entuziazmu ir užsidegimu. Pats Graco miestas yra išties nuostabi vieta studentams siekti savo karjeros aukštumų, nepamirštant ir linksmai praleisti ilgas savaitgalių naktis“ – Arnoldas.
„Labiausiai patiko ekskursija po Graco miestą, taip pat kelionė į kalną „Schlossberg“ su laikrodžio bokštu“ – Lukas.
„Apsilankymas Graco universitete suteikė daugybę naujų žinių apie imitacinių bendrovių veiklos organizavimą. Įspūdžius paliko ne tik dėstytojų aistra, bet ir studentų įsitraukimas į visą procesą“ – Evelina.
„Universitete patiko kaip efektyviai studentai dirba, kad turi planą ką reikia tą dieną atlikti, suplanuoja kitos dienos veiklą. Pačiame Grace patiko senamiesčio senieji pastatai, turintys savo įdomią istoriją“ – Andrius.
„Susipažinome su Graco universiteto imitacinių bendrovių tikslais, komanda ir darbo pobūdžiu bei galėjome pasidalinti savo patirtimi apie „VIKO BANKAS“ ir „VIKO DRAUDA“ veiklą. Labai gerai susibendravome tarpusavyje ir grįžome į Lietuvą kaip vieninga šeima“ – Ilja.

Evelina Macenkevič, ID20A gr. studentė