2018 m. lapkričio 1-3 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė Alanijos savivaldybės kvietimu dalyvavo Tarptautiniame vietos savivaldybių simpoziume. Docentė simpoziume dalyvavo kaip ekspertė. Pranešimas „Does fiscal decentralization improve economic growth? Evidence from European Union countries”, gavo Alanijos mero Adem Murat Yucel apdovanojimą už vieną geriausių pranešimų simpoziume.
Šio vizito metu docentė dr. Neringa Slavinskaitė lankėse Alanijos Alaaddin Keykubat Universitete. Susitikimo su akademinės bendruomenės nariais metu docentė dr. Neringa Slavinskaitė aptarė galimas bendras mokslinių tyrimų kryptis, akademinių bei mokslinių mainų galimybes, diskutavo apie glaudesnių ryšių tarp Vilniaus kolegijos ir Alanya Alaadin Keykubat Universiteto perspektyvas.