2017 m. kovo 13-17 d. Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Birutė Jukonienė ir Bankininkystės katedros lektorė, Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė pagal Erasmus + programos mobilumo mokymosi vizitą lankėsi viename iš didžiausių Flandrijos universitetinių koledžų Belgijoje, Thomas More universitetiniame koledže (Thomas More University College, Belgium, https://www.thomasmore.be). Šio universitetinio koledžo 7 padaliniuose (Geel, Mechelen, Turnhout, Antwerp, Lier, Campus de Nayer, Vorselaar) studijuoja apie 15500 studentų. Siūlomos 35 bakalauro studijų programos (iš jų 5 anglų kalba) – įvairiose srityse: verslas, turizmas, sveikata, sportas, gamtos mokslai, chemija, technologijos, informacinės technologijos, švietimas, žiniasklaida ir komunikacija, interjeras ir dizainas ir kt.
Lektorės dalyvavo 13-oje tarptautinėje savaitėje, į kurią buvo atvykę 168 atstovai iš 30 šalių. Stažuotės metu užmegzti nauji ryšiai su užsienio mokyklų atstovais. Šios savaitės metu taip pat buvo pravesta paskaita studentams apie Lietuvą, Vilnių, Lietuvos švietimo sistemą, pristatyta Vilniaus kolegija, jos studijų programos. Bendrauta su studentais, studijuojančiais laisvai pasirenkamą dalyką – antrą užsienio kalbą (vokiečių). Tarptautinės savaitės metu buvo dalyvauta įvairiuose renginiuose, vykusiuose koledžo padaliniuose Geel, Turnhout, Mechelen. Susipažinta su Geel ir Turnhout padalinių materialine baze, biblioteka, susitikta su dėstytojais. Bendrauta su Verslo padalinio Geel Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais Inge Vervoort, Marc Clerkx, Katleen Tielemans ir kt.
Susipažinta išsamiau su apskaitos ir finansų studijų programomis, studijų organizavimu, praktiniu mokymu, baigiamųjų darbų rengimo organizavimu, pedagoginio personalo veikla, mokslinio tiriamojo darbo organizavimu. Stažuotės metu lektorės lankėsi kompanijos „Nike“ Europos paskirstymo centre, bei netoliese esančioje logistikos praktinio mokymo laboratorijoje.
Stažuotės metu patobulinti profesiniai įgūdžiai, bendro pobūdžio gebėjimai. Įgytos žinios, patirtis bus naudinga tobulinant studijas fakultete, gerinant jų kokybę, tobulinant studijų programas, rengiant mokymo metodinę medžiagą, organizuojant praktinį mokymą. Numatoma pasidalinti įspūdžiais bei supažindinti kolegas su Thomas More universitetiniu koledžu, šalimi, išanalizuoti šiame koledže vykdomų studijų programų studijų planus, ko pasekoje bus galimybė patobulinti fakultete vykdomas studijų programas.

Asta Pikelienė, Ekonomikos fakulteto dekanė, lektorė