2016 m. balandžio 18-22 d. Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė dalyvavo Erasmus+ personalo mainų programoje Rzeszowo universitete (Lenkija). Susitikimo metu užmegzti glaudūs ryšiai su aukštąja mokykla, bendrauta su universiteto Ekonomikos fakulteto dekanu, prof. G. Slusar, lektoriais dr. Ewa Kubeiko-Polanska, dr. Roman Kadzijewski, studentais ir bendruomenės nariais.
Vizito metu buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema bei Vilniaus kolegijos studijų programos. Susitikimo metu buvo pristatyta galimybė studijuoti Vilniaus kolegijoje pagal Erasmus+ studentų mainų programą. Taip pat lektorė Olga Buckiūnienė skaitė paskaitas universiteto studentams: „Lietuvos makroekonominiai rodikliai“, „Lietuvos finansų sistema“ ir „Investicijų valdymas“.
Paskutinę vizito dieną lektorei teko galimybė skaityti pranešimą „Asmeninių finansų valdymas Lietuvoje“ tarptautiniame seminare „Finansinis raštingumas“, kurį organizavo Rzeszowo universitetas ir Lenkijos nacionalinis bankas.

Olga Buckiūnienė, Finansų katedros vedėja