Kiekvienas buhalteris, dirbdamas savo darbą turi ne tik žinoti, kaip tvarkoma buhalterinė apskaita, bet ir suvokti, už ką jis savo darbe yra atsakingas. Apie tai buvo kalbėta 2016 m. lapkričio 22 d. paskaitoje „Buhalterio teisės, pareigos ir atsakomybė“, kurį inicijavo Buhalterinės apskaitos katedra. Paskaitos metu buvo peržvelgti teisės aktai, reglamentuojantys buhalterio ir vadovo atsakomybę, aptarta lokalinių (vidaus) dokumentų įvairovė. Nagrinėjant lokalinius dokumentus dėmesio skirta ir išsiaiškinta sąvokų pareigybės aprašymas ir pareiginiai nuostatai esmė. Taip pat buvo aptartos atsakomybės rūšys: drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji. Būsimiems buhalteriams – jauniems specialistams palinkėta išlikti apdairiems ir budriems dirbant atsakingą buhalterio darbą!