2016 m. sausio 16-17 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete viešėjo Polesės valstybinio universiteto (Baltarusija) rektorius Šebeko Kostantinas, prorektorė ugdomajai veiklai Sokolova Svetlana, Ekonomikos fakulteto dekanė Zborina Irina, Kvalifikacijos ir kadrų rengimo fakulteto dekanė Chmel Olga, įvairių katedrų vedėjai bei 32 dėstytojai ir administracijos darbuotojai. Rektorius, prorektorė ir dekanai susitiko su Ekonomikos fakulteto dekane Asta Pikeliene, Studijų organizavimo skyriaus vedėja Rita Martišiene, Erasmus+ koordinatore fakultete Danguole Ignatavičiūte. Svečiai susipažino su fakulteto materialine baze. Susitikimo metu vyko Verslo praktinio mokymo firmų „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ pristatymas, buvo diskutuojama apie praktinio mokymo kokybės didinimą, efektyvumo skatinimą bei teikiamą naudą.
Renginys organizuotas remiantis ilgamete aukštųjų mokyklų partneryste (bendradarbiavimo sutartis). Vizito metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, išplečiant veiklų sritį, t. y. ne tik organizuojant konferencijas, tarptautines savaites, bet vykdant projektines veiklas bei atliekant taikomuosius tyrimus, taip pat skatinant bendradarbiavimą pagal tarptautinę mainų programą Erasmus+.
Polesės valstybinio universiteto atstovams organizuota ekskursija Lietuvos banko pinigų muziejuje, jie aplankė ir gražiausias sostinės bei Trakų apylinkes.

Danguolė Ignatavičiūtė,
Erasmus koordinatorė Ekonomikos fakultete, lektorė