2016 m. spalio 7 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete Verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO Drauda“ Vilniaus Radvilų gimnazijos III-osios gimnazinės klasės šeši mokiniai atliko vienos dienos profesinio veiklinimo praktiką.
Diena gimnazistams neprailgo. Jie susipažino su Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO Drauda“ veikla bei Ekonomikos fakulteto studijų programomis. Praktikos metu mokiniai tapo draudimo įmonės darbuotojais. Mokiniams teko padirbėti personalo, pardavimų, marketingo bei apskaitos padaliniuose. VPMF „VIKO Drauda“ vadovė Jolita Naujalienė, Draudimo katedros lektorės Irena Pažėrienė ir Nijolė Kašėtienė parengė užduotis. Atlikdami paskirtas užduotis mokiniai ugdė verslumo įgūdžius. Parengė darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiavo darbo užmokestį bei planavo įmonės biudžetą. Visi gimnazistai ne tik susipažino su draudimo produktais, bet ir parengė kelionių draudimo polisus informacinėje sistemoje DIS.
Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą ir visos „VIKO Drauda“ komandos vardu linkime sėkmės!