2018 m. gegužės 25 d. į Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetą užsuko Finansų ir kredito technikumo Planavimo statyboje specialybės 1968 metų laidos absolventai. Susirinkusieji šiltai bendravo ne tik tarpusavyje, bet ir su fakulteto administracija, dėstytojais. Su dideliu entuziazmu buvo apžiūrėtos pasikeitusios fakulteto auditorijos ir kitos patalpos. Susirinkusieji dalinosi prisiminimais, kurių tikrai netrūko, nors mokslai baigti prieš 50 metų.
Tikimės aktyvaus fakulteto absolventų dalyvavimo organizuojamame Alumni Protų mūšyje, šių metų rugpjūtį!