2019 m. gegužės 14 d. Investicijų ir draudimo studijų programos studentai ir Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė lankėsi If P&C Insurance AS filiale. Draudimo bendrovės Žmogiškųjų išteklių departamento vadovė Jurgita Banytė pristatė studentams visos If finansinės grupės ir Lietuvoje veikiančios bendrovės veiklą, o kiti įmonės darbuotojai supažindino studentus su draudimo rizikos valdymo, draudimo produkto kūrimo, žalų reguliavimo ir net techninių atidėjinių skaičiavimo subtilybėmis. Vėliau studentai susipažino su įmonės darbuotojų kasdienybe bei galimybėmis prisijungti prie įmonės vykdomos veiklos. Studentai buvo aktyvūs: diskutavo, domėjosi bendrovės veikla, uždavė draudimo bendrovės atstovams nemažai klausimų ir gavo išsamius atsakymus bei daug gerų patarimų. Dėkojame If kolektyvui bei sakome „Iki susitikimo“ kitose bendrose veiklose arba būsimoje mūsų studentų profesinėje veikloje!

Draudimo katedros vedėja Daiva Malakaitė