2021 m. spalio 14–17 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „International Public Finance Conference“ Turkijoje ir skaitė pranešimą „Fiscal Decentralization and Economic Growth in the Baltic Countries: is it a relationship?“. Šio vizito metu docentė dr. N. Slavinskaitė taip pat lankėsi Mehmet Akif Ersoy Universitete bei susitiko su akademinės bendruomenės nariais. Susitikimo metu buvo aptartos galimos bendros mokslinių tyrimų kryptys, akademinių bei mokslinių mainų galimybės, diskutuota apie glaudesnių ryšių tarp Vilniaus kolegijos ir Mehmet Akif Ersoy Universiteto perspektyvas.

Docentė dr. Neringa Slavinskaitė