2024 metų balandžio pabaigoje Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros lektorės Gitana Mečėjienė, Jolita Naujalienė ir Sigita Juzėnienė pagal Erasmus programą su dėstymo vizitu lankėsi Portugalijos Santarem Politechnikos Universitete.
„Smagu, kad vizitas pavyko. Su studentais diskutavome apie vidaus kontrolės svarbą versle, finansines technologijas ir jų pritaikymą. Studentai turėjo galimybę verslo simuliacijoje išbandyti ir padidinti savo derybų įgūdžius. Dėstėme dieninių studijų studentams ir „vakariniokams“. Visi įsitraukė į diskusijas, domėjosi, klausė. Tai – smalsūs, besidomintys ir motyvuoti studentai“, – pasakoja lektorė S. Juzėnienė.
Vizito metu su Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo departamento Prezidentu Joao Sanmartinho aptartos galimybės bendradarbiauti BIP projektuose bei galimybės atlikti bendrus tyrimus. „Smagu, kad šioje srityje jau pasiekėme ir rezultatų: pradėjome tarptautinį tyrimą apie studentų naudojimąsi finansinėmis technologijomis. Tikime, kad į tyrimą pavyks įtraukti ne tik Portugalijos Santarem Politechnikos Universiteto studentus, bet ir kitų universitetų, su kuriais bendradarbiaujame, studentus“, – vardija S. Juzėnienė.
Nuoširdžiai dėkojame Joao Sanmartinho už šiltą priėmimą, rezultatyvų bendradarbiavimą ir bendrų tyrimų bei projektų galimybes.
Universitetas įsikūręs Santarem mieste, kuris yra 40 km į šiaurės rytus nuo Lisabonos. Miesto kūrimosi pradžia – antras amžius prieš Kristų, o šiandien jame gyvena 60 tūkst. gyventojų. Santaremo Politechnikos Universitetas turi 5 mokyklas (fakultetus) dviejuose miestuose: Santareme ir Rio Maior. Universitete mokosi 5 tūkst. studentų.
Vizito tikslas buvo ne tik pasidalinti savo žiniomis, dėstymo metodais ir formomis, bet ir užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius tyrimų, bendrų projektų ir Erasmus studentų pritraukimo galimybėmis.