2018 m. vasario 22 dieną Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete šurmuliavo tradicinis renginys ,,Bankininko diena”, skirtas Lietuvos valstybės 100 metų atkūrimo paminėjimui bei bankininko vardo ir Bankininkystės studijų programos populiarinimui.
Antro kurso Bankininkystės studijų programos studentai kvietė apsilankyti imitacinėje bendrovėje ,,VIKO Bankas“, susipažinti su banko veikla, išbandyti savo žinias finansinio raštingumo viktorinoje. Bankininko dienoje tradiciškai dalyvavo fakulteto socialiniai partneriai. AB Luminor bankas atstovas Jonas Vyšniauskas pravedė studentams interaktyvią paskaitą tema ,,Mokėjimų (r)evoliucija“. Paskaitoje dalyvavo ne tik jaunieji bankininkai, bet ir kolegos iš Buhalterinės apskaitos bei Verslo ekonomikos studijų programų.
Renginį ,,Bankininko diena“ vainikavo apsilankymas Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose. Studentai apžiūrėjo 1918 m. vasario 16 d. nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo bei susipažino su muziejaus atnaujinta ekspozicija ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863-1918 metai“.
Renginio paskutinieji akordai nutilo tik į pavakarę, palikdami nepamirštamus įspūdžius, įkvėpimą studijoms bei naujiems kūrybiniams polėkiams.


2018 m. vasario 19 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete lankėsi atstovai iš partnerių universiteto – Gento universitetinio koledžo Belgijoje (https://www.hogent.be/). Lektorės Catherine De Roo ir Fabienne Mornie yra kartu ir tarptautinės koordinatorės. Susitikime dalyvavo Ekonomikos fakulteto Erasmus koordinatorė Danguolė Ignatavičiūtė, Bankininkystės katedros vedėja, lektorė Gitana Mečėjienė, Bankininkystės katedros lektorė Sigita Juzėnienė ir Užsienio kalbų centro lektorės Ingrida Galkauskienė ir Jūratė Merkienė.
Su šia kolegija Ekonomikos fakultetas yra pasirašęs Erasmus + dvišalę sutartį. Lektorės domėjosi Erasmus studijų galimybėmis mūsų fakultete, taip pat pristatė galimus studijų variantus studentams jų koledže. Pakvietė dėstytojus atvykti į 2018 m. balandžio 23-27 dienomis jų organizuojamą tarptautinę savaitę.


2018 m. vasario 13 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Investicijų ir draudimo studijų programos pirmojo kurso studentai dalyvavo susitikime su ERGO Life Insurance SE Investavimo specialistu Algirdu Zailsku, kuris skaitė paskaitą „Asmeninių finansų valdymo principai arba kaip finansų rinkos gali padėti pasiekti ateities tikslus“. Kiekvieną teorinį aspektą pranešėjas iliustravo pavyzdžiais, todėl tai palengvino įsisavinti paskaitos metu pateiktą informaciją.
Dėkojame Investavimo specialistui Algirdui Zailskui už naudingą paskaitą!