Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė 2021 m. spalio 19-20 d. dalyvavo Maltos organizacijos EUPA organizuojamame Erasmus virtualiame seminare apie įtrauktį mažiau galimybių turintiems asmenims „The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities“ (TBV-MT-2021-LT-0003).
Seminare galėjo dalyvauti pateikę paraišką Švietimo mainų paramos fondui ir konkurso būdu atrinkti asmenys. Daiva buvo viena iš keturių Lietuvos atstovų laimėjusių konkursą.