Fakultetas


Ekonomikos fakultetas priima studentus į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių ir ištęstinių studijų vietas.
Visų studijų programų metinė studijų kaina: nuolatine forma – 3500 Lt (1013,67 Eur), ištęstine forma – 2500 Lt (724,05 Eur).

Investicijos ir draudimas
Verslo ekonomika
Finansai
Buhalterinė apskaita
Bankininkystė

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:

· sumokėtos studijų registracijos įmokos (120 Lt, 34,75 Eur) kvitas;
· paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
· brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą parodyti), notaro arba fakulteto darbuotojų patvirtinti nuorašai (įteikti);
· 1 fotonuotrauka (3x4 cm);
· profesinio išsilavinimo diplomo, aukštojo mokslo diplomo, pažymų apie perlaikytus ar papildomai laikytus egzaminus ir pan. notaro arba fakulteto darbuotojų patvirtinti nuorašai.

Dokumentai priimami:
Ekonomikos fakultetas (Naugarduko g. 5, Vilnius)
7 ir 8 kabinetai nuo 8.00 val. iki 15.30 val.
Tel.: (8 5) 219 16 78, (8 5) 219 16 81.


Naugarduko g. 5, LT- 03231 Vilnius,
tel./faksas (8 5) 219 1680
el. paštas: administracija@ekf.viko.lt

Apie fakultetą
Studijų programos
Kaip mus rasti