Lietuvių liaudies išmintis byloja, kad mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. 2015 m. spalio 15 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko Studentų mokslinės draugijos susirinkimas. Studentų mokslinė veikla yra viena iš sudėtingiausių akademinės veiklos sričių, tačiau galima pasidžiaugti, kad Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos (EKF SMD) veikla yra aktyvi ir prasminga. EKF SMD nariai turi unikalią progą susipažinti su mokslinio darbo pagrindais, o taip pat ugdyti atsakomybės jausmą, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą. Pabrėžiama, jog draugijos nariai gilina žinias ekonomikos, vadybos, verslo ir finansų srityse bei tobulina mokslo taikomojo darbo teorinius ir praktinius įgūdžius, rengia mokslines-praktines konferencijas ir dalyvauja kituose renginiuose (įvairiose švietėjiškose mokslo programose ir projektuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių universitetų ir kolegijų studentų mokslinėmis draugijomis).
Nuoširdžiai dėkojame aktyviausiems draugijos nariams: Erikai Andrijauskaitei (VE13A), Violetai Jankovskai (FI13A), Ignui Ramonui (VE13A), Maženai Palevič (FI13A), Karinai Sokolovaitei (FI13A) ir Kristinai Marško (BN14B).
Džiugu, kad Edvinas Danila (VE13A) buvo išvykęs vieną semestrą studijuoti pagal Erasmus + mainų programą į Portugaliją (ISCAL universitetą) bei toliau tęs savo veiklą draugijoje.
Susitikimo metu buvo pateikta EKF SMD veiklos ataskaita už 2014/2015 m. m., priimti nauji nariai, patvirtintas 2015/2016 m. m. veiklos planas. EKF SMD kuratorius doc. dr. Artūras Vitas. EKF SMD tarybos pirmininku išrinktas Verslo ekonomikos studijų programos ΙΙΙ-ojo kurso studentas Ignas Ramonas. Į EKF SMD tarybą išrinkti: Karina Sokolovaitė, Edvinas Danila, Violeta Jankovska ir Ričard Zablockij (FI14A).
Linkime sėkmės ir ženklių pasiekimų visiems EKF SMD nariams!

Lektorė Romantė Bučienė

SMD_susirinkimas