Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2024“

Konferencijos kalbos/Conference laguages: lietuvių/english

 

Konferencijos data – 2024 m. balandžio 17 d., Studentų 39A, Vilnius.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
Pranešimo trukmė – 10 min.

Bus išleistas elektroninis recenzuojamas konferencijos leidinys su ISSN
Išduodami pažymėjimai straipsnių autoriams

Registracija iki 2024 m. balandžio 8 d.

Straipsnius pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siųsti iki 2024 m. balandžio 8 d. el. paštu smd@ekf.viko.lt

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

 • Įvairių ūkio sektorių vystymosi problematika žalios ekonomikos kontekste
 • Ekonomikos skaitmenizavimas: privalymai ir trūkumai
 • Žalieji finansai: finansų sektoriaus iššūkiai
 • Investavimo tendencijos žalios ekonomikos kontekste
 • Politinių ir socialinių neramumų įtaka ekonomikos vystymuisi
 • Inovacijų ir technologijų plėtra
 • Žalioji apskaita ir tvari atskaitomybė
 • Bankų klientų žaliasis vertinimas
 • Viešųjų finansų tvarumas
 • Regresijos ir kitų matematinių metodų naudojimas ekonomikos moksle
 • Kitos

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: dr. Giedrė Lapinskienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.

Nariai:

 • prof. dr. Iryna Trunina, ekonomikos mokslų daktarė, Ukrainos Kremenčiuko Mykhailo Ostrogradskyi valstybinio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorė, Verslo administravimo, rinkodaros ir turismo katedros vedėja;
 • dr. Maryna Bilyk, ekonomikos mokslų daktarė, Ukrainos Kremenčiuko Mykhailo Ostrogradskyi valstybinio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentė;
 • dr. Gintautas Bareikis, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas;
 • dr. Erstida Ulvidienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė;
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė;
 • dr. Agnė Šimelytė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė;
 • dr. Irena Danilevičienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentė.

Informacija teikiama el. paštu smd@ekf.viko.lt

International Scientific-Practical Students‘ Conference „Economics. Business. Management – 2024“

 

Conference date17 April 2024, which will be organized LIVE (Studentų 39A, Vilnius) and ONLINE (Microsoft Teams).

CONFERENCE PROGRAMME
The duration of the presentation is 10 minutes

Peer-reviewed conference e-publication will be published with the ISNN number.
Certificates will be issued to the authors of the articles

Registration till 8 April 2024

Please, send your articles according to the requirements (requirements for papers) to this address: smd@ekf.viko.lt

Deadline for submitting the articles – April 8, 2024

Conference topics:

 • Issues of the Development of Various Economic Sectors in the Context of the Green Economy
 • Digitization of the Economy: Advantages and Disadvantages
 • Green Finance: issues of the Financial Sector
 • Investment Trends in the Context of the Green Economy
 • Impact of Political and Social Unrest on Economic Development
 • Innovation and Technology Development
 • Green Accounting and Sustainable Reporting
 • Green Assessment of Bank Customers
 • Sustainability of Public Finance
 • Using Regression and other Mathematical Methods in Economics
 • Others

Scientific Committee:

Chair: dr. Giedrė Lapinskienė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution.

Members:

 • prof. dr. Iryna Trunina, Professor, Doctor of Economic Sciences, Professor Head of Department of Business administration, marketing and tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine;
 • dr. Maryna BILYK, Associate Professor of Department of Business administration, marketing and tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine;
 • dr. Gintautas Bareikis, Associate Professor, Vilnius University Faculty of Mathematics and computer science
 • dr. Erstida Ulvidienė, Associate Professor, Vilnius University Faculty of Economics and Business Administration;
 • dr. Dainora Gedvilaitė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution;
 • dr. Agnė Šimelytė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution;
 • dr. Irena Danilevičienė, Associate Professor, Vilnius kolegija / Higher Education Institution.

If you have any questions, please contact us at: smd@ekf.viko.lt