Tradicija tapusi tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2021“ kasmet sulaukia aktyvaus susidomėjimo akademinėje bendruomenėje. Kiekvienais metais į konferenciją kviečiami studentai iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Tai rodo, kad tokia konferencija yra aktuali ir būtina siekiant pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, pastebėjimais ir diskusijomis aktualiomis ekonominėmis, verslo ir vadybos temomis.
Mokslinei – praktinei konferencijai buvo pateikta daugiau nei 70 mokslinių – praktinių studentų straipsnių, skirtų skaitmeninės ekonomikos klausimams nagrinėti, duomenų analizės metodų apžvalgai, verslininkystės galimybių, darbo rinkos aktualijoms, šiuolaikinių inovacijų, strategiškai svarbių – transporto ir finansų sektoriaus veiklos modeliavimui bei kitomis ekonominių aktualijų temomis. Kiekvienas pateiktas straipsnis ir pranešimas yra svarbūs savo kuriamąja ir išliekamąja verte plečiant ir tobulinant studentų – būsimų specialistų įgūdžius, žinias, bendrąsias ir profesines kompetencijas.
Konferencijos metu buvo apžvelgta itin plati, šiuolaikiška, įvairi ir aktuali ekonomikos, inovacijų, verslo ir vadybos tematika. Dalyviai nagrinėjo vadybos ypatumus laivybos sektoriuje, gilinosi į darbo rinkos problemas ir ypatumus, analizavo pandemijos poveikį studentų mokymosi efektyvumui, analizuojant įmonei aktualų ekonominį ir vadybinį klausimą pasitelkė duomenų modeliavimo įrankius. Konferencijos dalyviai pranešimuose pateikė verslo plėtros, ryšių su klientais problemų sprendimo galimybes, darnios plėtros tendencijas, efektyvaus išteklių naudojimo perspektyvas, verslumo skatinimo, inovacijų projektavimo aktualijas.
Džiugu, kad Ekonomikos fakulteto bendruomenė aktyviai prisideda prie Jaunosios kartos analitinių ir savarankiškų tyrinėjimų gebėjimų ugdymo, sudomina studentus besikeičiančios ekonomikos mokslui aktualių problemų sprendimais. O tai leidžia teigti, kad studentai, įsigilinę į ekonomikos problemą, gali išsakyti savo savarankišką požiūrį, nuomonę pateikdami savo siūlymus iškilusiai problemai spręsti.
Ačiū konferencijoje visiems dalyvavusiems konferencijoje – konferencijos įkūrėjai, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentei Romantei Bučienei, Europos investicijų banko Projektų departamento ekspertui dr. Šarūnui Bruzgei, studentams, dėstytojams ir klausytojams!

Mokslinio komiteto pirmininkas
dr. Artūras Vitas