2020 m. spalio 15–16 dienomis Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko mokymai studentams ir akademinei bendruomenei. Mokymus „Mokslinio darbo rašymas: vadovas akademinei bendruomenei“ vedė Latvijos Ekonomikos ir kultūros kolegijos (EKA University of Applied Sciences) prorektorė mokslui prof. Jelena Titko. Pirmąją mokymu dieną buvo aptarti tyrimo etikos, statuso, struktūros bei metodų klausimai. Antroji seminaro diena buvo skirta analizuoti ir interpretuoti tyrimų duomenis.