Konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2020“

Konferencijos kalbos/Conference laguages: lietuvių/english

Konferencijos data – 2020 m. balandžio 22 d.

Konferencijos vieta – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas, Studentų g. 39A, Vilnius

Konferencijos pranešimo trukmė – 10 min. pranešimui.

Registracija

Straipsnius pagal pateiktus reikalavimus (reikalavimai čia) siųsti iki 2020 m. balandžio 15 d. el. paštu smd@ekf.viko.lt

Konferencijos tikslai:

 • Gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę;
 • Skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą
 • Puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą;
 • Gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą bei verslumą.

Svarbiausios konferencijos temų kryptys:

 • Vadybos bei ekonomikos mokslų
 • Vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos raidoje.
 • Vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje.
 • Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos.
 • Darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka.
 • Nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, grėsmės.
 • Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas.
 • Jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas.
 • Lietuvos ir užsienio įmonių veiklos analizė.
 • Technologijų, biomedicinos, inžinerijos ūkio šakų problematika.

Visus straipsnius recenzuos konferencijos Mokslinis komitetas.

Informacija teikiama el. paštu smd@ekf.viko.lt

Economics. Business. Management – 2020

Conference date – 22 April 2020

Conference location – Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Faculty of Economics, Studentų g. 39A, Vilnius

Registration

The deadline for submitting the full paper (requirements) is 15 April 2020 by e-mail smd@ekf.viko.lt

Working languages: Lithuanian, English.

Time of presentation: limited to 10 minutes.

The main goals:

 • to revive and strengthen the historic and civic awareness ;
 • to promote knowledge, science and innovation-based business development;
 • to foster a culture of entrepreneurship and management;
 • to deepen the economic, business and management; knowledge, to develop the student’s initiative, creativity and entrepreneurship.

Conference topics:

 • The historical development of Economic and Management
 • The image of manager and entrepreneur in the historical context.
 • The challenges of Management Science and innovation in Lithuania and in the world.
 • The trends of economic development in Lithuania and in foreign countries.
 • Sustainable development in a changing business environment.
 • Opportunities and threats of creating one‘s own business
 • The promotion of entrepreneurship and creativity.
 • The problems of youth unemployment and employment.
 • The development of integration of youth into the labour market.
 • Performance analysis in the companies.
 • Technology, Biomedical, Engineering industries Issues.

Info by e-mail smd@ekf.viko.lt