2019 m. gruodžio 10 d. Finansininkų klubo kvietimu didelė grupė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Finansų, Verslo ekonomikos, Bankininkystės studijų programų studentų, dėstytojų ir darbuotojų lankėsi Lietuvos Respublikos Seime. Vizitas prasidėjo nuo ekskursijos po Seimo rūmus. Seimo narės Rasos Budbergytės padėjėja Liudvika Raslanienė supažindino su parlamento struktūra, veikla ir funkcijomis, Seimo narių dienotvarke, įstatymų leidybos procedūra ir piliečių galimybėmis dalyvauti teisės aktų leidyboje. Buvo aplankyta Seimo posėdžių salė, stebimas Seimo posėdis, taip pat kitos Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimui svarbios erdvės – Kovo 11-osios Akto salė, Konstitucijos salė. Jose vyksta iškilmingi posėdžiai, skirti svarbiausiems mūsų valstybės istorijos įvykiams paminėti. Po ekskursijos vyko susitikimas su Seimo nare Biudžeto ir finansų komiteto nare Rasa Budbergyte. Ji papasakojo apie Biudžeto ir finansų komiteto veiklą, viešuosius finansus, 2020 m. Lietuvos Respublikos biudžeto svarstymo aktualijas, atsakė į klausimus. Susitikime dalyvavo Seimo komunikacijos darbuotojas Lukas Tamulynas. Su juo diskutuota apie modernių technologijų teikiamas galimybes organizuojant valdžios institucijos veiklą ir formuojant įvaizdį.
Išvyka į Lietuvos įstatymų leidimo kalvę Ekonomikos fakulteto bendruomenei patiko. Tikėtina, kad skatins, ypač jaunąją kartą, aktyviau domėtis šalies socialine–kultūrine bei politine aplinka, dalyvauti viešajame gyvenime, spręsti, kam patikėti valstybės valdymą – dalyvauti rinkimuose.

Finansų katedros lektorė Violeta Baltrūnienė