Spalį Italijoje įvyko antrasis Erasmus+ programos aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projekto „Educational Empowerment and Social Inclusion of students with disabilities through Digital Solutions and Assistive Technologies“ projekto partnerių susitikimas. Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 m. vasario 28 d. – 2024 m. sausio 31 d.
Antrojo partnerių susitikimo metu aptarti projekto rezultatai – studentų ir dėstytojų vykdytos apklausos, nacionalinės ataskaitos bei gerosios praktikos.
Taip pat aptarti ir būsimi darbai – antrojo intelektinio produkto kūrimas bei susitikimas Graikijoje, kuriame dalyvaus dėstytojai iš visų partnerio šalių.