2016 m. kovo 8 -12 d. Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Birutė Jukonienė pagal Erasmus + programos mobilumo dėstymo vizitą lankėsi Thomas More Kempen universitete (Belgija; www.thomasmore.be).
Lektorė dalyvavo tarptautinėse universiteto dienose Belgijos mieste Gelyje (Geel), skaitė paskaitą „Apskaitos sistema Lietuvoje“,  pristatė Vilniaus kolegiją, jos studijų programas, supažindino su Lietuva, Vilniumi. 12-tose Thomas More tarptautinėse universiteto dienose akademine patirtimi dalinosi dėstytojai iš: Suomijos, Vengrijos, Rusijos, Prancūzijos, Lenkijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių. Susipažinta su mokymo institucija, studijų programomis, jų rengimo metodika, vertinimu, studijų organizavimu, praktiniu mokymu, nuotolinio mokymo galimybėmis, baigiamųjų darbų rengimo organizavimu ir metodika, pedagoginio personalo veikla, mokslinio tiriamojo darbo organizavimu. Universiteto bibliotekoje buvo susipažinta su studentų parengtais baigiamaisiais darbais.