2019 m. rugsėjo 23–27 dienomis Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, docentė dr. Neringa Slavinskaitė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Ukrainos nacionaliniame technikos universitete „Kijevo Politechnikos institute“. Dėstymo vizito metu docentė skaitė paskaitas verslo vadybos studijų krypties bakalauro studentams finansinės analizės tematika. Vizito metu docentė Neringa Slavinskaitė turėjo galimybę su akademinės bendruomenės atstovais aptarti glaudesnio bendradarbiavimo galimybes, studijų programas, vykdomų mokslinių tyrimų kryptis, studentų mainų pagal Erasmus programą galimybes, poreikius bei lūkesčius. Mokslinio seminaro metu buvo pristatomi docentės atlikti moksliniai tyrimai ir jų rezultatai. Vizito metu dr. N. Slavinskaitė turėjo galimybę susipažinti su Ukrainos kultūra ir tradicijomis bei išskirtiniu Kijevo miestu. Ukrainoje užmegzti asmeniniai N. Slavinskaitės ryšiai sudarys galimybes tolimesniam bendradarbiavimui, o įgytos specialybės naujos žinios bus panaudotos Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstomuose dalykuose.

Docentė dr. Neringa Slavinskaitė