Mokslai be apmąstymų nenaudingi,
o apmąstymai be mokslų pavojingi.
Konfucijus

2015 m. kovo 25 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko tradicinis renginys: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2015”. Renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui ir Vilniaus kolegijos 15 metų jubiliejams paminėti.
Šioje konferencijoje studentai skaitydami pranešimus, rašydami mokslinius straipsnius siekia gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę, skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą, puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą, gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą ir verslumą. Džiugu paminėti, kad antrus metus iš eilės šis renginys atitinka tarptautinės konferencijos statusą.
Konferencijos dalyvius pasveikino Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Rita Mastianec, ji palinkėjo sėkmingo pranešimų pristatymo bei pavasario suteikiamų džiaugsmų atradimo. Konferencijos pradžioje kolegijos folkloro ansamblis „Želmuo“, vadovaujamas etnomuzikologės dr. Dalios Vaicenavičienės, visus susirinkusius džiugino gražiomis tautinėmis dainomis bei nuostabiu kanklių skambesiu. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) prof. dr. Antanas Kiveris savo pranešime pateikė daugybę pavyzdžių apie įvairių sąvokų priklausomybę nuo jų atskaitos sistemos. Taip pat Profesorius palinkėjo konferencijos dalyviams džiaugtis šiandiena, nes vakarykštė diena tapo istorija, o rytojus – dar tik svajonė.
Konferencijoje dalyvavo 62 studentai iš Rezeknes High Education school (Latvija), University of Sannio (Italija), Polessky State University (Baltarusija), Utenos kolegijos, Kauno technologijų universiteto bei Vilniaus kolegijos, buvo parengti 37 straipsniai ir pristatyti 25 pranešimai. Savo pranešimus konferencijos dalyviai, pristatė lietuvių bei anglų kalbomis. Skaitomų pranešimų platus tematikos spektras konferencijos dalyviams leido pasisemti gausybės žinių, pritaikomų studijose bei mokslinėje veikloje.
Konferencijos organizacinis komitetas, kurio pirmininkė yra Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja, SMD kuratorė Romantė Bučienė, organizuodami konferenciją siekė ugdyti studentų kūrybiškumą, viešojo kalbėjimo kompetencijas bei suteikti klausytojams gražių ir neišdildomų įspūdžių.
Dėkojame mokslinei ekspertų komisijai, kuri recenzavo straipsnius bei studentus konsultavusiems moksliniams vadovams. Širdingai dėkojame Ekonomikos fakulteto studentų atstovybei bei studentų mokslinės draugijos nariams, kurie negailėdami jėgų prisidėjo prie konferencijos organizavimo. Esame dėkingi visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime didžiausios sėkmės atrandant tiesas painiame moksliniame labirinte!

Santa Mirauskienė, Ekonomikos fakulteto vadybininkė